Brevete de Invenție

Servicii în domeniul Brevetelor de Invenție

Prezentări și cursuri

Serviciul are în vedere elaborarea unor prezentări și/sau a unor cursuri pe diverse teme solicitate de către client, precum și susținerea acestora în fața personalului unei companii, în fața membrilor unei asociații etc. Tematica poate fi diversă, plecând de la noțiunile generale privind invenția brevetabilă și mergând până la identificarea solutiilor tehnice care pot fi protejate la nivelul companiei și valorificarea brevetelor de invenție aflate în patrimoniu.

Cercetări documentare

Serviciul se pliază după solicitarea exprimată de către client și poate căpăta conținutul unei cercetări documentare tematice, sau a unei cercetări documentare privind stadiul cunoscut al tehnicii. Cercetarea documentară tematică, așa cum sugerează și denumirea, este menită să identifice documente de brevet care acoperă mai larg o temă dată de către client. Cercetarea documentară privind stadiul cunoscut al tehnicii pleacă de la o problemă tehnică, clar și complet prezentată de către client, și are ca obiectiv identificarea soluțiilor tehnice care rezolvă respectiva problemă tehnică, conținute în documente de brevet. Cercetarea documentară cu opinie asupra brevetabilității reprezintă o categorie deosebită atât prin premize, cât și prin rezultate. Pe baza unui contract de confidențialitate, clientul prezintă detaliat o soluție tehnică pe baza cereia vor fi identificate documente de brevet care să conțină cel puțin elemente ale soluției prezentate. Identificarea acestor documente de brevet pot să ofere o imagine a întinderii protecției care ar fi obținută prin depunerea unei cereri de brevet conținând soluția dată de client.

Monitorizare

Serviciul se bazează tot pe studiul documentelor de brevet și diferă prin informațiile inițiale și obiectivele stabilite pentru monitorizare. În principal, monitorizarea poate fi un instrument pentru supravegherea concurenței sau pentru monitorizarea evoluției tehnice și tehnologice într-un anumit domeniu.

Elaborarea strategiei de protecție a soluțiilor tehnice la nivelul unei companii

Serviciul se bazează pe o documentare la sediul clientului urmată de elaborarea strategiei de protecție pentru fiecare soluție tehnică identificată, în conformitate cu programul de dezvoltare al respectivei companii.

Întocmirea documentației necesare depunerii unei cereri de brevet de invenție

Serviciul presupune elaborarea documentelor necesare depunerii unei cereri de prebet de invenție la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, la Oficiul European de Brevete sau pe calea Tratatului de Cooperare în Domeniul Brevetelor (PCT).

Reprezentarea în fața instituțiilor de profil pentru obținerea brevetului de invenție

Serviciul constă în depunerea și urmărirea examinării cererii de brevet de invenție depusă la oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, la Oficiul European de Brevete sau la Biroul Internațional PCT, până la luarea unei prime decizii cu privire la cererea depusă. Suplimentar serviciul se poate prelungi până la rămânerea definitivă a respectivei decizii, respectiv cu reprezentarea în procedurile de contestație, revocare sau anulare.

Abonează-te la newsletter pentru a primi articole gratuite!