Mărci și Indicații Geografice

Servicii în domeniul Mărcilor și Indicațiilor Geografice

Prezentări și cursuri

Serviciul are în vedere elaborarea unor prezentări și/sau a unor cursuri pe diverse teme solicitate de către client, precum și susținerea acestora în fața personalului unei companii, în fața membrilor unei asociații etc. Tematica poate fi diversă, plecând de la noțiunile generale privitoare la mărci și indicații geografice și până la elaborarea strategiei de dezvoltarea a mărciilor companiei, inclusiv noțiuni privind crearea unei mărci.

Asistență specializată în chestiuni punctuale diverse

În domeniul mărcilor și indicațiilor geografice uneori este nevoie de anumite clarificări, anumite informații, chiar înaintea primilor pași ce vor fi făcuți într-o direcție sau alta, chiar cu privire la alegerea uneia sau alteia din căile de protecție existente, luând în considerare avantajele și dezavantajele fiecăreia dintre acestea. Acest serviciu le oferă ”la cheie”. De asemenea, în anumite activități de înregistrare, de supraveghere sau de valorificare a unei mărci, desfășurate de client ”pe cont propriu”, poate oricând să apară on hop, un prag care se cere trecut prin utilizarea unor cunoștințe aprofundate de proprietate industrială. Exact acest serviciu este soluția.

Cercetări documentare

Serviciul are in vedere înarmarea clientului cu informații privind anumite mărci existente în bazele de date publice. Mărcile pot fi indentificate în concordanță cu anumite obiective urmărite, cum ar fi: identificarea solicitantului sau titularului, identificarea volumului protecției (pentru definirea ”volumului protecției” vă recomand articolul ”Marca. Noțiuni de bază, vectorii mărcii” pe care îl găsiți pe acest site în secțiunea ”Articole”). Informațiile furnizate de acest serviciu pot contribui esențial la luarea unor decizii corecte în situații potențial conflictuale (încălcări de drepturi, contrafacere), dar și situații de colaborare între firme (licență, cesiune, franciză, activitate de business în general). Tot prin acest serviciu pot fi obținute acele informații utile în procesul de creare a unei mărci noi, sau în cazul în care se urmărește doar înregistrarea unei mărci noi.

Monitorizare

Recunoscută sau nu, declarată sau nu, una din tre activitățile importante în piața zilelor noastre o reprezintă supravegherea concurenței. Acest serviciu exact asta face. Pe baza datelor puse la dispoziție de către client, serviciul oferă acele informații din bazele de date de mărci care să întregească fondul de informații pe baza cărora se iau deciziile cu privire la concurență și nu numai.

Marcă nouă

Este un serviciu complex care are ca punct de plecare activitatea unei companii, direcțiile de dezvoltare ale acesteia, iar la final se procedează la înregistrarea unei mărci. Serviciul are ca etape principale: cercetarea documentară, crearea unui semn care va fi înregistrat ca marcă, identificarea căilor și a volumului protecției, depunerea cererii de înregistrare și urmărirea examinării, finalizarea înregistrării mărcii. Pe toată perioada derulării serviciului se păstrează o comunicare permanentă cu clientul care urmează să recepționeze fiecare etapă în parte și să avizeze derularea etapei următoare.

Elaborarea strategiei de apărare

Această exprimare nu trebuie să șocheze pe nimeni. Un copil trebuie să fie și este apărat de încă din momentul concepției. La fel trebuie să se petreacă lucrurile și cu o marcă. Ea trebuie apărată de când este doar o idee, darmite când este un drept deja conturat. Acest serviciu oferă o serie de acțiuni ce se pot constitui într-o strategie de apărare în cazul respingerii provizorii a cererilor naționale sau internaționale, depuse pentru înregistrarea unei mărci la nivel național sau comunitar, cum sunt: notificări, avize de refuz provizoriu, opoziții, contestații, apeluri, dar și în cazul unor acțiuni în decădere sau anulare a mărcilor din portofoliu.

Elaborarea strategiei de atac

În situații posibile sau probabile de încălcare a unor drepturi, situații apărute în derularea procedurilor privind cererile naționale sau internaționale, depuse pentru înregistrarea unei mărci la nivel național sau comunitar, sunt necesare acțiuni susținute în vederea apărării drepturilor deținute și care sunt lezate prin activitatea unor terți. Cum cea mai bună aparare este atacul, acest serviciu pune la dispoziție o serie de acțiuni care se pot constitui într-o strategie de ”atac în vederea apărării” drepturilor proprii.

Elaborarea opiniei privind înregistrabilitatea mărcii la nivel comunitar

Având în vedere manualul și procedurile existente la nivelul Oficiului pentru Armonizare în Piața Internă, cu o anumită probabilitate dată de cazul concret avut în vedere, serviciul oferă o opinie privind posibilitatea înregistrării unei mărci la nivel comunitar.

Elaborarea strategiei de protecție a mărcilor la nivelul unei companii

Serviciul se bazează pe o documentare la sediul clientului urmată de elaborarea strategiei de protecție în domeniul mărcilor, în conformitate cu programul de dezvoltare al respectivei companii.

Reprezentarea în fața administrațiilor de profil în proceduri privind mărcile

Serviciul constă în depunerea și urmărirea examinării cererii de înregistrare marcă depusă pe cale națională, comunitară sau internațională, până la luarea unei prime decizii cu privire la cererea depusă. Suplimentar serviciul se poate prelungi până la rămânerea definitivă a respectivei decizii, bunăoară cu reprezentarea în procedurile de contestație, revocare sau anulare. Serviciul are ca obiect și reprezentarea în fața administrațiilor de profil în proceduri specifice, cum sunt opoziția sau contestația, până la rămânerea definitivă a deciziilor respective.

Abonează-te la newsletter pentru a primi articole gratuite!