Ovidiu – Manoel DINESCU

Consilier în proprietate industrială

Brevete de invenție, Mărci și Indicații Geografice, Design Industrial

Prezentare personală

Sunt inginer de aviație, jurist și am absolvit și Cursurile Academice Postuniversitare în științe administrative la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, dar evoluția carierei mele o găsiți detaliată pe LinkedIn. Aici sunt doar câteva repere, asortate cu câteva considerații:

 • 1992 – 1998 (cu o întrerupere de 5 luni în 1994, când am activat în domeniul privat): examinator de stat de specialitate pentru cereri de brevet de invenție din domeniul aviaţiei, şi nu numai. Activitatea de examinare a cererilor de brevet de invenţie poate fi suficient de precis definită ca o analiză comparativă, efectuată cu mare atenţie şi în detaliu, a soluţiei tehnice descrisă în cererea de brevet faţă de soluţii tehnice conţinute în documente de brevet anterioare.
 • Din anul 1999, după o altă perioadă de aproape un an în domeniul privat, am primit ca sarcină activitatea de marketing şi promovare a protecţiei proprietăţii industriale. În acea perioadă am organizat primele participări ale Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) la expoziţiile internaţionale de invenţii de la Geneva, Bruxelles, Nuremberg. Pe plan intern, cea mai importantă activitate pe care am organizat-o şi la care am susţinut mai multe prezentări a fost cursul introductiv de proprietate industrială din anul 2000, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a României, curs la care au participat reprezentanți ai camerelor de comerț județene. Acest eveniment a reprezentat începutul construcţiei reţelei de Centre Regionale pentru Promovarea Protecţiei Proprietăţii Industriale, cunoscută astăzi ca rețeaua celor 16 Centre Patlib din România.
 • În anul 2002, urma unui concurs, am preluat funcția de şef al Serviciului Analize şi Sinteze Documentare, funție deținută până în 2011. Activitatea acestui serviciu consta în cercetări documentare de mărci, desene și modele, cercetări documentare din literatura de brevete, cercetări privind riscul de contrafacere în domeniul brevetelor de invenție. Cercetările documentare efectuate pe bază de comandă reprezintă lucrări de mare responsabilitate pentru oficiu, având în vedere faptul că, pe baza rezultatelor furnizate, au fost luate decizii importante la nivelul firmelor care le-au comandat. După aderarea la Uniunea Europeană am organizat şi îndrumat activitatea privind cercetările documentare efectuate contra cost pentru Oficiul pentru Armonizare în Piața Internă (OHIM), actualul Oficiu de Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene (EUIPO) agenție a Uniunii Europene cu sediul la Alicante, Spania, activitate care a permis OSIM să încaseze peste 1,3 milioane euro. În aceast interval am susținut numeroase prezentări privind importanța protecției proprietății industriale pentru agenții economici într-o campanie a OSIM de conștientizare a importanței şi impactului aderării la Uniunea Europeană din punctul de vedere al drepturilor de proprietate industrială. Am susținut de asemenea prezentări în cadrul programelor de instruire pe care OSIM le-a susținut în parteneriatul cu bibliotecile județene din țară și, nu în ultimul rând în cadrul cursurilor pentru formarea consilierilor de proprietate industrială. Pentru mine a fost o realizare deosebită faptul că am participat, ca specialist în proprietate industrială, la ”Grupul de reflecție pentru economia funcțională” organizat pe langă Camera de Comerț și Industrie a României. În această calitate am susținut prezentări despre importanţa şi implicațiile proprietății industriale în realizarea obiectivelor privind atingerea standardelor de economie functională în țara noastră.
 • 2009 – 2012: purtător de cuvânt al OSIM, funcție deținută până la detașarea mea ca expert național delegat la EUIPO în august 2012. În această calitate am promovat imaginea instituției cu convingerea că este una de avangardă, reprezentativă, care a contribuit substanțial la integrarea europeană a României. Îmi aduc aminte de câteva subiecte ”fierbinți” când am participat cu câteva intervenții la televiziune legat conflictul pentru marca ”Ceaușescu” sau cel legat de ”Poliția animalelor”, de fiecare dată reușind să conving că OSIM, prin specialiștii săi, nu a făcut decât să aplice corect prevederile legale.
 • În mai 2010 am preluat postul vacant de șef al Serviciului Mărci și Indicații Geografice, concomitent cu intrarea în vigoare a legii noi a mărcilor. Până în februarie 2011 când serviciile au fost comasate, am condus simultan și Serviciul Analize și Sinteze Documentare.
 • Septembrie 2012 – August 2014: am lucrat ca expert național delegat la EUIPO. Acolo am desfășurat activitate de examinare opoziții. În cei doi ani petrecuți la Alicante am participat la numeroase programe de pregatire privind examinarea opozitiilor și nu numai.
 • La 1 septembrie 2014 mi-am reluat activitatea la OSIM ca șef al Serviciului Mărci și Indicații Geografice, poziție din care am și părăsit instituția la 1 iunie 2015. După admiterea în Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România, din 2 iulie 2015 acord asistență de specialitate în domeniul proprietății industriale prin intermediul propriei mele firme IRARDI Consulting SRL.

Nu mai e mult, numai câteva amintiri profesionale frumoase, aceasta pentru că este greu să condensezi 23 de ani de activitate în câteva rânduri:

 • 2011 – lector în programul de pregătire în domeniul mărcilor în Proiectul de Twinning ”Support to Implementation and Enforcement of Intellectual Property Rights in the Republic of Moldova”.
 • 2010 – am participat la Oficiul American de Brevete și Mărci la un program de pregatire în domeniul administrării protecției mărcilor și în același an am susținut prelegeri la cursul de pregătire a consilierilor în proprietate industrială, am organizat și desfășurat examenul final pentru domeniul mărcilor și indicațiilor geografice.
 • În perioada 2005 – 2009 am susținut un curs de proprietate industrială, pe parcursul ultimului semestru, pentru studenții anului V ai Facultății de Mecanică, Departamentul de Mecatronică.
 • 2002 – am absolvit cursul privind ”Managementul Serviciilor pentru Sprijinirea IMM”, organizat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, la Universitatea din Strassbourg, în cadrul Centrului de Studii Internaționale pentru Proprietate Intelectuală.
 • 2001 – am absolvit cursul privind ”Dezvoltarea și Managementul IMM-urilor”, organizat de Galillee College, Israel.

Și au mai fost multe, multe seminarii și conferințe internaționale la care am participat, multe întâlniri bilaterale cu oficii de proprietate industriale din Europa și de pe alte continente, toate acestea contribuind la experiența pe care o dețin azi.

În final trebuie să mai știți că am scris peste 40 de articole de specialitate, până în prezent, tipărite în: Revista Română de Proprietate Industrială, Inventică și Economie, Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale și Academic Journal of Manufacturing Engineering.