Servicii pentru dumneavoastră!

Serviciile privind acordarea de asistență de specialitate în domeniul proprietății industriale au un caracter complex și nu pot fi evaluate și elaborate decât în condițiile specifice ale unui caz concret. În consecință, prețul unui serviciu depinde de particularitățile cazului respectiv. El va fi calculat în urma comenzii primite și va fi comunicat pentru acceptare odată cu contractul de asistență de specialitate pe baza căruia se va derula serviciul respectiv.

Serviciile sunt structurate pe principalele obiecte ale proprietății industriale – brevete de invenție, mărci, design industrial. Când este selectat titlul unui serviciu din lista din partea stângă, în partea dreapta vor apărea precizări privind conținutul serviciului respectiv.

Deși legea obligă la respectarea confidențialității în activitățile legate de acordarea de asistență de specialitate în domeniul proprietății industriale, la cererea clientului oricare din serviciile oferite poate implica semnarea unui angajament de confidențialitate distinct.

Serviciile Noastre

Brevete de Invenție

Mărci și Indicații Geografice

Design Industrial

Brevete de Invenție

Mărci și Indicații Geografice

Design Industrial

Abonează-te la newsletter pentru a primi articole gratuite!