Termeni și Condiții

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice IRARDI CONSULTING SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este livrarea de articole și cursuri, precum și reclamă, marketing și publicitate.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare realizării scopului precizat.

Refuzul de a furniza datele va duce la imposibilitatea transmiterii materialelor și ofertei solicitate, sau a informațiilor de interes general în domeniul dumneavoastră de activitate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: reprezentanții legali ai dumneavoastră și altor companii din același grup cu operatorul.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la contact@ovidiudinescu.com, în atentia dlui. Ovidiu Dinescu. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Folosirea site-ului www.ovidiudinescu.com presupune acceptarea următorilor Termeni și Condiții:

Terminologie

Website reprezintă ansamblul site-ului www.ovidiudinescu.com, incluzând, dar fara a se limita la, conținutul său, codul și aplicațiile software utilizate pentru publicare și întreținerea conținutului, alte aplicații și sisteme utilizate pentru interacțiunea cu Utilizatorul.

Companie reprezintă societatea Irardi Consulting SRL, care deține, operează și întreține site-ul www.ovidiudinescu.com

Utilizator reprezintă orice persoană, fizică sau juridică, care accesează conținutul și/sau interacționeaza cu site-ul www.ovidiudinescu.com

Accesul și folosirea site-ului www.ovidiudinescu.com (Website) constituie subiectul exclusiv al acestor Termeni și Condiții.

Prin utilizarea acestui Website acceptați în totalitate acești Termeni și Condiții cuprinse în această pagină. Dacă nu acceptați acești Termeni și Condiții trebuie să vă opriți imediat din utilizarea acestui Website.

Detalii privind procesarea plăților online și datelor privind cardurile de credit

Toate tranzacțiile realizate prin intermediul acestui Website sunt procesate printr-un procesator de plați extern și nu sunt stocate sau procesate pe serverele noastre.

Atunci cand Utilizatorul inițiază o tranzacție comercială de achiziție a unui produs oferit de Website, toate datele privind plata cu cardurile de credit, colectate în scopul finalizării tranzacției, sunt colectate direct de către procesatorul extern de plați, prin intermediul unor pagini și sisteme software specializate, găzduite de către procesatorul de plăți pe propriile sale servere, în conformitate cu prevederile standardului de securitate specific industriei plăților online, PCI (Payment Card Industry). Întregul sistem de procesare a plăților utilizat de către Website și pus la dispozitie de către procesatorul de plăți este conform cu specificațiile standardului PCI.

Website-ul nu stochează și nu procesează informații privind cardurile de credit utilizate pentru achiziția produselor comercializate în paginile sale.

Protejarea informațiilor colectate

Website-ul colectează de la Utilizatori o serie de informații destinate în mod exclusiv și direct realizării în bune condiții a interacțiunilor cu Utilizatorul pe care Website-ul le furnizează, după cum urmează:

 • În scopul oferirii de conținut atractiv, relevant și util Utilizatorului, Website-ul poate solicita următoarele informații cu caracter personal, atunci când Utilizatorul optează pentru înscrierea la Newsletter-ul Website-ului, participă la diferite campanii de marketing și promovare, concursuri cu premii și sondaje de opinie:
  • Nume și prenume
  • Adresa de email
 • Informațiile cu caracter personal colectate de către Website vor fi utilizate exclusiv pentru scopurile menționate la alineatul anterior, iar Website-ul se angajează să nu utilizeze informațiile colectate pentru alte scopuri care nu sunt menționate în alineatul anterior.
 • Atunci când Utilizatorul optează pentru achiziția unui produs furnizat de către Website, o tranzacție electronică va fi inițiată, cu scopul realizării complete și în bune condiții a următoarelor etape aferente oricărei tranzacții comerciale: plasare comandă, plată electronică, livrare.
 • Datele cu caracter personal colectate în derularea unei tranzacții de achiziție, altele decât cele privind plata cu cardul de credit, servesc exclusiv scopului de a livra Utilizatorului produsul sau produsele achiziționate, precum și desfășurării activitații curente de suport tehnic acordat Utilizatorului. Datele cu caracter personal colectate de către Website în aceste cazuri sunt următoarele:
  • Nume și prenume
  • Adresa de email
  • Adresa poștală
  • Număr de telefon
 • Datele cu caracter personal menționate la alineatul anterior vor fi puse de către Website la dispoziția furnizorilor și partenerilor săi, în scopul livrării produselor achiziționate și asigurării suportului tehnic pentru Utilizator.
 • Website-ul nu tranzacționează, nu vinde, nu închiriază și nu transferă datele cu caracter personal menționate la alineatele anterioare către terți, alții decât partenerii și furnizorii Website-ului care participă în mod direct la procesul de livrare a produselor și de asigurare a suportului tehnic pentru Utilizator.
 • Informațiile cu caracter personal colectate în condițiile prevăzute de alineatele anterioare sunt stocate în sistemele securizate aflate în exploatarea Website-ului, fiind disponibile unui număr limitat de angajați ai Companiei, care sunt supuși obligațiilor contractuale stricte privind păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal colectate și utilizate de către Website în cursul derulării interacțiunilor cu Utilizatorul.
 • Datele cu caracter personal privind plata achizițiilor cu cardul de credit nu sunt colectate de către Website, ci direct de către procesatorul de plăți extern și acestea se supun prevederilor alineatului anterior. Niciodată și pentru niciun motiv, Website-ul nu va colecta și nu va stoca datele cardurilor de credit utilizate la plata produselor achiziționate de către Utilizator.

Politica anti-spam

Pentru a fi în concordanță cu bunele practici anti-spam, Website-ul se angajează să respecte următoarele reguli:

 • Să nu folosească subiecte sau adrese de email false sau derutante
 • Să identifice într-o forma rezonabilă mesajele de tip reclamă
 • Să includă adresa fizică a sediului Companiei
 • Să monitorizeze nivelul de conformitate a serviciilor și serverelor de marketing prin email oferite de terți.
 • Să permită Utilizatorilor să solicite dezabonarea prin folosirea unui link aflat la sfârșitul fiecărui email
 • Să onoreze cererile de dezaborare rapid

Răspundere legală

Toate materialele din acest Website sunt oferite fără niciun fel de garanție. Utilizatorul folosește materialele de pe acest Website pe propria răspundere. Website-ul nu este și nu poate fi făcut răspunzător de consecințele negative pe care Utilizatorul le poate suferi drept urmare a utilizării materialelor publicate sau a produselor comercializate în paginile sale.

Schimbarea termenilor de utilizare

Acest Website își rezervă dreptul să:

 • Schimbe sau închidă (temporar sau permanent) Website-ul sau orice parte a lui, fără notificare prealabilă, confirmând faptul că Website-ul nu va fi răspunzator față de Utilizator pentru orice modificare sau închidere de acest tip.
 • Schimbe acești Termeni și Condiții oricând și folosirea ta continuă a Website-ului după orice schimbare va fi considerată drept acceptarea explicită a noilor Termeni și Condiții.

Link-uri la website-uri externe

Website-ul poate include link-uri către site-uri externe care sunt controlate și întreținute de alții. Orice link la alt website nu este o andorsare a site-ului extern. Utilizatorul acceptă faptul că Website-ul nu este responsabil de natura conținutului sau disponibilitatea site-urilor.

Drepturi de autor

 • Toate drepturile de autor, mărcile și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală din Website și conținutul său (incluzând, fără a se limita, design-ul Website-ului, text, elemente grafice și toate codurile software și sursă conectate cu Website-ul) sunt deținute sau licențiate pentru Website și/sau Companie, sau folosite de Website sau Companie conform și respectând legislația în vigoare.
 • În accesarea Website-ului Utilizatorul este de acord că va accesa conținutul doar pentru uz personal, non-comercial. Nimic din conținut nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, transmis, salvat, vândut sau distribuit fără un acord scris, obținut în prealabil, de la Companie.
 • În cazul în care Utilizatorul încalcă oricare dintre prevederile referitoare la drepturile de proprietate intelectuală stipulate în acest Website, Compania își rezervă dreptul de a acționa Utilizatorul în instanță, atat pentru întreruperea utilizării ilegale, cât și pentru plata de despagubiri și compensații de natură comercială, produse de eventuala încalcare a prevederilor stipulate în acest paragraf al Termeni și Condiții

Politica de utilizare a “cookies”

 • Website-ul nu folosește “cookies” în scopuri de urmărire a Utilizatorului și a acțiunilor derulate de către acesta în spațiul Internet.
 • Website-ul folosește “cookies” în scopul furnizării unei experiențe cât mai eficiente și personalizate Utilizatorului (personalizarea conținutului și a interacțiunilor). Dezactivarea “cookies” de către Utilizator atrage după sine indisponibilitatea unor funcționalități care fac experiența de utilizare a Website-ului mai eficientă, iar unele funcționalități pot fi întrerupte în totalitate.
 • Website-ul poate alege să anunțe Utilizatorul prin intermediul computerului de fiecare dată când un “cookie” este trimis, iar Utilizatorul poate opta pentru dezactivarea tuturor “cookies”. Utilizatorul poate opta pentru dezactivarea “cookies” prin intermediul opțiunilor de configurare  ale browserului folosit (precum Google Chrome, Safari, Firefox, etc).

Limitarea răspunderii

 • Conținutul și interacțiunile oferite de Website sunt furnizate în condițiile “AS IS” (așa cum este, ca atare) și “AS AVAILABLE” (în limitele disponibilității) fără a face orice fel de andorsare și fără orice tip de garanție explicită sau implicită, referitoare la conținutul și modalitățile sale de interacțiune cu Utilizatorul.
 • Prin prevederile legale, Website-ul nu poate fi răspunzător de nicio pierdere indirectă sau distrugere (incluzând, fără a se limita, pierderi de afaceri, oportunitate, date, profituri) care pot aparea din cauza, directă sau indirectă, a utilizării acestui Website.
 • Website-ul nu garanteză că funcționarea Website-ului nu va fi întreruptă sau lipsită de erori, că defectele vor fi corectate sau că Website-ul sau serverul care îl face disponibil sunt lipsiți de viruși sau orice altceva care ar putea fi dăunător sau distrugător.
 • Website-ul ia măsuri permanente și derulează teste de tipuri diferite (antivirus, penetration tests, Malware scanners, etc.) prin care se asigură că nivelul de securitate oferit Utilizatorilor este la standardele acceptate pe plan internațional.
 • Website-ul este scanat regulat pentru breșe de securitate și vulnerabilități cunoscute pentru a furniza Utilizatorului o experiență cât mai sigură posibil.
 • Atât conținutul cât și interacțiunile oferite de Website sunt furnizate prin intermediul tehnologiei SSL (software Secure Layer), care realizează un canal încriptat de comunicare între Utilizator și Website.

Jurisdicție

Acești Termeni și Condiții sunt guvernați și elaborați în concordanță cu legislația în vigoare din România și Uniunea Europeană și, prin urmare, relația dintre Website și Utilizator se supune exclusiv jurisdicției din România și instituțiilor de profil ale Uniunii Europene.

 

Actualizat la data de 11 mai 2020.